(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:

Bulbs & Bollen

Postbus 653

2100 AR Heemstede

E-mailadres: info@bulbs-bollen.nl

 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.